0312 476 61 44-45

HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Yangın Güvenliği ve Eğitimi-Uygulamalı

Yangın Eğitimi Yetki Belgesi 

 

Yangın önleme konusunda risklerin ortaya konulması, söndürme ve kurtarma eğitim ve tatbikatları ile acil eylem planlarının hazırlanarak uygulanması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve Acil Durum Yönetmeliklerinde, uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

 

Eğitime Katılacaklar: Kurum ve Kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri. 
2 Saat teorik +2 Saat pratik eğitim sonucunda, katılımcılara Uygulamalı Yangın Eğitimi Katılım Sertifikası verilir.

 

Eğitim konusu, ülkemizde en çok istismar edilen konuların başında gelir. Herhangi bir sorunu, uzmanı veya değil kiminle görüşürseniz görüşün, problemin kaynağı hep eğitimsizliğe dayandırılır. Ama bu sorunun çözümü hep birilerinden beklenir.

Hemen hepimizin sık sık vurguladığı eğitim eksikliği konusunda adım atmaya gelindiğinde ise; işyerlerimizin eğitim yapmaya zamanı yoktur, kaynak da ayrılmaz ve kısır döngüde devam eder gider.

 

İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gereken eğitimlerin kanuni altyapısı ve uygulama yönetmelikleri yeterli de sayılır. Ancak sadece yasa ve yönetmelik yapmak sorunu çözmüyor, öncelikle birey bilincinin artırılması, can güvenliği kültürünün oluşturulması, insanımıza değer verilmesi ve konunun sıkı denetimi gerçekleştiğinde ancak, hedefe biraz yaklaşabiliriz.

 

Felaketler Önceden Geliyorum Demez!

İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önlemleri ve bu önlemlere ait kuralları belirlemek yangın sonrasında ödenecek bedellerden daha az olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

 

Bu nedenle; ANKARA UZMAN ISG olarak, kazaların önceden düşünülerek ve gerekli önlemlerin alınarak felakete dönüşmeden önlenebileceğine inanan firmamız yangın uzmanı kadromuzla yangın eğitimlerini vermeye başlamıştır.

 

Mevcut yangın uzmanımız 27 yıl kamu sektöründe edindiği birikim ve tecrübelerini özel sektörle paylaşmak, bilgi ve becerileri ile bu konuda faydalı olmak, sizlere verdiğimiz değer, insan odaklı yaklaşım ve iş birliği içerisinde sizlerin iş sağlığı ve güvenliği bilincinize ilave yangın güvenliği bilincinizi artırmak amacıyla, özel tasarlanmış aracımızla ,

 

- Alevli Yangın Tatbikatları,

- F tipi Mutfak yangınları simülatörü ile uygulamalı eğitim,

- Yangın Danışmanlık Hizmetleri,

- yangın risk değerlendirmesi,

- Acil Durum Eğitim Tatbikatı (Yangın, İlk yardım)

- Acil Durum Eylem Planlaması,

- Yangından Koruyucu Teçhizat eğitimi (temiz hava solunum cihazı vb)

- Bina Yangın Otomasyon Sistemleri kullanıcı eğitimleri,

- Yangın Alarm ve Söndürme Otomasyon Sistemleri testlerinin yapılması.

- Ankarauzman Eğitim Katılım Sertifikalı yangın eğitimleri ve tatbikatı vermeye başlamıştır.

 

MİSYONUMUZ;

Birlikte çalıştığımız kamu kurum, kuruluş ve işletmeleri ile özel sektörleri uluslararası standart ve normlara ulaştırarak, yangın önleme, ve yangınla mücadele konularında deneyimli, tecrübeli birer örnek kuruluşlar haline getirmektir..

 

VİZYONUMUZ; 

Yangın önleme, yangınla mücadele eğitimleri ve yangın konularında danışmanlık hizmetleri ile kendi alanında ülkemizdeki emsalleri arasında ön sıralarda yer almaktır. Kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

 

İLKEMİZ;

-  Eğitim ve danışmanlık hizmetleri dışında herhangi bir ürün satışı yapılmamaktadır.

-  Bağımsız, yangın güvenliği üretici ve satıcıları ile yapısal bir bağ ve çıkar ilişkisi oluşturmamaktır.

 Birlikte çalıştığı kurumların ticari sır ve bilgilerini hiçbir kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşmamaktır.

-  Danışmanlığını yaptığı kuruluşların çıkarlarını gözeten, optimum yangın güvenlik önlemleri ile çalışma ortamını                          kısıtlamayan, ihtiyaca uygun en ekonomik çözümleri önermektir.

-  Ülkemizdeki yangın güvenlik bilinci ve kültürünün artırılması, ulusal standart ve kodların uluslararası düzeye çıkarılması          için sektör içindeki kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır.

 Her zaman denetime açık, paylaşımcı, dürüst ve şeffaf olmaktır.

-  Sürekli gelişime ve eleştirilere açık olmak, çok fazla iş üretmek yerine kaliteli ve nitelikli hizmet sunmaktır.