0312 476 61 44-45

HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

OSGB

Ortak Sağlık Güvenlik birimi kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri türk ticaret  kanununa göre faliyet gösteren şirketler gibi iş yerlerine işsağlığı güvenliği hizmetlerini sunmak amacıyla kurulan gerekli personel ve donanımına sahip olan bakanlıkça yetkilendirilmiş birimdir.


OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;

A: İşyeri Hekimi,

B: İş güvenliği uzmanı

C: Diğer sağlık personeli,

İstihdamı zorunludur.


OSGB'ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;


1- İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu önleyici ve düzeltici faliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından.


2- Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından.


3- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planma yapılarak işverenin onayına sunulmasından.


4- İş yerinde kaza,yangın,doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi,acil durum planının hazırlanlaması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organısazyonu ile diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından.


5- Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi,çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından.


6- Çalışanların yürüttüğü işler, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve muayenesi sonuçları iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik  ilkesine uyularak saklanmasından.


7- İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesiden.


Sorumludurlar