0312 476 61 44-45

Kurumsalİlkelerimiz

İlkelerimiz

1- Müşterileriyle güven ve şeffaflık ilkesi üzerinden ilişki kurar .
2- Üstlendiği tüm projelerde hesap verilebilirlik zemini oluşturur.
3- Tüm projeleri mevzuat ve standartlara uygun yürütür.
4- Müşterilerinden başka üçüncü taraflarla akçeli ilişki kurmaz.
5- Ticaretin etik ilkeleri ve kurallarında ayrılmamayı taahhüt eder.
6- Çalışanlarının emeğine saygılıdır.
7- Müşterilerinin öneri, şikayet ve eleştirilerine açıktır.
8- Sürekli gelişime inanır.
9- Meslek bağımsızlığına inanır ve bunun farkındalığına uygun davranır.
10- Mesleğini sadece para kazanma aracı olarak görmeyip, çalışma hayatının sorunları ile ilgilenip daha sağlıklı ve güvenlikli  bir çalışma ortamı için hizmet vermeyi ilke edinen bir kuruluştur.