0312 476 61 44-45

HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Laboratuvar ortam Ölçüm Hizmetleri

İş Güvenliği Ölçüm ve Laboratuvar Hizmetleri


1-Akçiğer Grafisi:


Tozlu ve kimyasal işlerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde akçiğerlerin radyolojik olarak incelenmesi gerektiğinde tomografi sipirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması ise uygunluk değerlendirilmelerinde büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda;

1- P-A Akciğer Filmi

2- Akciğer Tomografisi

3- Lateral Akciğer Filmi

4- Sipirometrik incelemeleri yapılmaktadır.


Akciğer incelemelerinin sonuçları meslek maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla sunulmaktadır.


2- Solunum Fonksiyon Testi

Tozlu ve kimyasal işlerde çalışanların ise giriş ve priyodik muayenelerinde bu test yapılarak çekilecek akçiğer PA ile birlikte değerlendirilmektedir.


3- Kulak Odyo Testi

Odyolojik inceleme testleri ISO 8-1983 uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır.Ölçüm sunuçları ISO 1999 ve Amerika standardı ANSI - S3 - 1 sınıflandırmasına uygun değerlendirilmektedir.Gürültüü işlerde çalışanların her iki kulak havayolu ve kemik yolu ölçümleri ile işitme durumu değerlendirilerek rapor ölçümleri ile işitme derumu değerlendirilerek rapor edilmektedir.


4- Tam Kan

Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan bir testtir.Tam kan sayımında 18-22 parametreye bakılmakta olup sonuçlar diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.


5- Kanda Ağır Metal ve Kimyasal Tastler

"Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği" gereğince kanda ağır metal karışma riski olan sektörlerde çalışan işçilerin durumlarının değerlendirilebilmesi için yapılan tetkiklerdir. Bunlar başlıca: Civa, kadmiyum, nikel, kurşun, arsenik, idrarda fenol, hippürük asit vb maddelerden oluşmaktadır.


6- Tetanos Aşısı

Çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tetanos hastalığı riskine karşı tedbir olarak yapılan koruyucu sağlık hizmetidir.


7- Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer Tetkikler ve Aşılar

Her sektörün kendi göre risk içerdiği düşünüldüğünde işyerlerinde çalışan işciler için birçok tetkik söz konusudur.Sektöre göre yapılacak risk araştırması sonuçunda tetkik tespitleri yapılıp uygulanmalıdır.Gerektiğinden diğer aşılar dayapılmalıdır.


8- Göz Muayenesi


"Ekranlı Araçlar" Yönetmeliği kapsamında göz kusurlarının ve gerekli tedavi yöntemlerinin tespit edilebilmesi için gerekli tetkik ve muayenedir.

B- Portör muayenesine esas teşkil eden tetkikler 1593 sayılı UHK'nun 126 ve 127'inci maddeleri gereği "Gıda ile Temas edenler her 3 ayda bir bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu almalıdır" denmektedir.

 

Portör Muaynesine Esas Teşkil Eden Tetkikler

1593 sayılı UHK'nun 126 ve 127'inci maddeleri gereği  "Gıda ile Temas edenler her 3 ayda bir bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu almalıdır" denmektedir.

 

Muayeneyi Destekleyen tetkikler:

 

1-  Akciğer  grafisi 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanun'nun amir hükmü gereği gıda ile temas edenler kendilerini muayene ettirip bulaşıcı hastalığı olmadığını dair sağlık raporu almaları emredilmiştir.Bu kapsamda gıda ile temas edenler akciğer tüberküloza taşımadığına dair belge almak üzere akciğer filmi çektirmektedir.

2-  Gaita kültürü gıda sektöründe çalışan işçiler için gerekli bir tetkiktir.Yapılan incelemede amaç sindirim  sisteminde bulunabilecek bulaşıcı hastalıklar amillerine tespit etmektir.

3-  Galta parazit gıda sektöründe çalışan işçiler için gerekli bir tetkiktir.Bulaşıcı hastalık riskine karşı parazit aranması tetkikdir.

4-  Burun kütürü gıda sektöründe çalışan işçiler için gerekli bir tetkiktir.Yine bulaşıcıhastalıklar kapsamında özellikle staphylococcus aureus aranır.

5- Boğaz kütürü gıda sektöründe çalışan işçiler için  gerekli bir tetkiktir.Yine bulaşıcıhastalıklar kapsamında boğazda beta hemolitik streptekok aranır.

6- El kültürü gıda sektöründe çalışan işçiler için  gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır.

7- Hepatit B taraması gıda sektöründe çalışan işçiler için gerekli bir testtir.Hepatit B bulaşma riskine karşı yapılır.

8- Hepatit B Aşısı ( Taraması Negatif Çıkanlara ) Hepatit B taraması negatif çıkan işçiler yapılan aşıdır.

9- Grip aşısı  gıda sektöründe çalışanişçiler için gerekli bir tetkiktir.Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

 

A) Gürültü Ölçümü

B) Gürültü Haritasının çizilmesi

C) Aydınlatma Ölçümü

D) Sıcak Ölçümü

E) Nem Ölçümü

F) Hava Akım Hızı Ölçümü

G) Toz Ölçümü

H) Gaz Ölçümü

İ) Titreşim ölçümleri ( El-kol ve vücut titreşimi binalarda, makinelerde sürekli titreşim ve darbe ile meydana gelen titreşim ).

 

Tanımlar;

Termal Tanımlar:

İşletmelerde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hva akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel daaliyetlerini sürdürken belirli bir rahatlık içinde bulunmaları ifade eder.Termal konfor ölçümü endüstri için ideal sıcaklık ve nem koşullarını gösteren bir parametredir.

Gürültü ölçümü:


Gürültü genel olarak istenmeyen  rahatsız edici ses olarak tanımlanır.Endüstrideki gürültü is işyerlerinde çalışanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanmaktadır.


Aydınlatma Ölçümü:

İşletmelerdeki her türlü çalışmanın sorun olmadan yapılabilmesi ve en önemliside çalışanların göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma işlerde kalite standartlarının gerektirdiği tüm detayların görülebilmesi için gereklidir.Çalışanların, optimal aydınlatma koşullarında çalıştırılması da, bu kişilerin gözsağlığı ve görme netliği koruduğu için son derece önemlidir.

 

Titreşim Ölçümleri:

Genellikle motorlu araçları veya mekanik tahrik aletleri kullanan insanlar mekanik titreşimlere maruzdur.İşletmelerde titreşim ölçümü ile makinaların arızalarının önceden tespitine yönelik ölçümler yapılmaktadır.Makina bakımında temel olarak yapılan işlem, sağlık durumdaki bir makinan titreşim seviyesi kaydının belli periyotlar da yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarda karşılaştırılmasından ibarettir.

 

Gaz Ölçümü:

İşletmelerdeki prosesler sırasında gazlar ortama yayılmaktadır.İşverenler, etkili bir havalandırma sistemi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmekleyükümlüdürler.Bu denenle, işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.Genellikle demir-çelik, petro-kimya, plastik, boya ve kaynak işlerinin yapıldığı işletmelerde, dökümhaneler vb. işyerlerinde bu sorun mevcuttur.

 

Toz Ölçümü:

Hava veya bir gaz içinde  karışım halinde bulunan tancik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı tanecikler toz olarak sınıflandırılmaktadır.İşyerinde,  görüş alanını kısıtlayan ve iş verimini düşüren toz meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akçiğerlerdeki  alveollere kadar ulaşan ve oradan birikerek pnömokonyoz denilen hastalığa neden olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır.

 

Maden ocaklarından çıkarlan taşlar, ağaç, tahıl, mineraller, metaller vb malzemelerin taşınması,doldurulma ve boşaltılması,taşlanması, püskürütlmesi, öğütülmesi vb işler sonucu meydana gelen tozun kontrol altına alınması ve periyodik olarak kontrol ettirilmesi gerekmektedir.