0312 476 61 44-45

HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı


İşletmelerin sektörüne, kullandığı yanıcı-patlayıcı maddelerine ekipman ve makinelerine, çalışma koşul ve şartlarına, işin yapılış şekline göre patlayıcı ortam oluşturabilecek durumların tespit edilip patlayıcı ortamların belirlenmesi işlemlerinin bütünüdür.Bu çalışma proaktif bir yaklaşım gerektirir. 

 

Avrupa Birliği ve Ulusal Mevzuatlara Göre İşverenden Yapılması İstenen Bu Çalışma; 

 

1- Patlama risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini,

2- Patlamaya karşı alnın veya alınacak önlemleri,

3- Patlama bölgeleri,

4- Patlamaya karşı kullanılacak uyarı sistemleri ve korunma ekipmanlarını,

5- Sorumluluk ve yetki paylaşımını içermelidir. 

 

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikeleriden çalışanların sağlık ve güvenliği korunmak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003  tarih ve 25328 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik kapsamında ( 10.Madde ) işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

 

Bu yönetmelikte bölge sınıflandırmaları dokümanı hazırlayan kişinin bilgisi ve tecrübesine göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun için Avrupa ve Dünya da kullanılan ve sayısal veriler vererek doğru bölge sınıflandırmalarının yapılabilmesi için; TS EN 60079-10-1:2015, TS EN 60079-10-2:2015, TS EN 12215+A1, TS EN 12981+A1, TS 12820, IP15, API505, NFPA30-33, CEI 31-35 ve TS 11939 standartları kullanılmaktadır. Her proses için uygun standart seçimi bölge belirleme çalışmalarında elzemdir. Sadece tek bir standarda bağlı kalınarak hazırlatılan dokümanlar işletmeciler için ekstra olarak maddi külfetler getirmektedir.