0312 476 61 44-45

HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

İşyeri Hekimi

1- İş yeri hekimlği  eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı  olan hekimlere,

2- İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 5 yıl fiilen çalışmış hekimlerden bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,

3- İş ve meslek hastalıkları yada işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitim süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına,

4- Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara "İşyeri Hekimi " denir.

 

Kimler İşyeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır?

 

6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanununa göre 1 işçi dahi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan işyerleri 01/01/2014 tarihinden itibaren işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

 

İşyeri Hekimi İstihdam Yolları Nelerdir?

 

Firma işyeri hekimi'ni kendi firma kadrosunda istihdam edebileceği gibi OSGB ( Ortak Sağlık Güvenliği Birimi ) vasıtası ile hizmet alımı şeklinde de yapılabilir.

 

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları Nelerdir?

1-  Rehber ve Danışmanlık;

2-  Sağlık Gözetimi;

3-  Eğitim ve bilgilendirme;

4-  İlgili Birimlerle İşbirliği;