0312 476 61 44-45

Haberler

İŞ GÜVENLİĞİNDE UZMAN KADRO

Haber Detayı

ANKARA SANAYİSİNİN HİZMETİNDE


http://www.sanayigazetesi.com.tr/uretim/is-guvenliginde-uzman-kadro-h16754.html#


Ankara Uzman İş Sağlığı ve Güvenliği firması, iş güvenliği, iş sağlığı, mühendislik hizmetleri, iş güvenliği eğitimleri, risk analiz çalışmaları, iş güvenliği ölçüm ve analiz çalışmaları, patlamadan korunma dökümanları  gibi konularda bilgili, tecrübeli, teknik açıdan gelişmelere açık kadrosu ile Ankara sanayisine hizmet sunuyor. Aynı zamanda iş yeri hekimi de olan 

Ankara Uzman İş Sağlığı ve Güvenliği firması sahibi Dr. Melih Nurhan, Sanayi Gazetesine firmaları ve iş güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Nurhan, yaklaşık 5 senedir bu sektörün içinde olduklarını belirterek, “Biz de başta emekleyerek başladık ama çok tecrübe edindik ve tecrübeli bir kadromuz var.  Dış cephe çalışmaları, korkuluklar, kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması, iş sağlığı güvenliği ve kültürünün oluşturulması açısından inşaat sektörü zor bir sektör. Onun için bizim de yelpazemizdeki en fazla önem verdiğimiz yer inşaat sektörü” dedi.

“EMEKLEME AŞAMASINDA”

Türkiye de iş sağlığı ve güvenliğinin emekleme aşamasında olduğunu dile getiren Dr. Nurhan, “Eskiye nazaran aldığımız yol ivmelendi, güzel işler de yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda hazırlıklarını yapıyor ama Türkiye’nin genel yapısı, iş verenlerin, sanayinin, üreticinin buna hazırlıklı olması ile ilgili birtakım düzenlemeler de yapıyor. Çünkü bazı şeyler bir anda uygulamaya konulursa insanlar afallar, onun için kontrollü bir şekilde ilerliyor. Bu konuda Bakanlığın doğru yaptığını düşünüyorum. Burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş verenler ve iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verenlerin birbirini dost olarak görmesi lazım” diye konuştu

YETİŞMİŞ İŞGÜCÜ

Dr. Nurhan, firmalarının TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, 14001 Çevre, 18001 OHSAS Yönetim Sistemleri ile kaliteyi en üst seviyede tutarak güvenli hizmet vermeyi amaç edindiğini kaydetti. 2014 yılı içinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili web tabanlı bilgisayar programına geçildiğini anımsatan Dr. Nurhan, “Konu ile ilgili personelimiz eğitime tabi tutulmuş ve her bir uzmana verilen dizüstü bilgisayar ile işyeri ortamında program üzerinden işlemler gerçekleştirilmektedir. İşverenlere verilen şifrelerle, her bir işveren firması ile ilgili yapılan çalışmaları takip edebilmektedir. Beraber çalıştığımız personel bize emanettir. Onların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışması hukuki bir sorumluluktan öte aynı zamanda vicdani sorumluluktur. Hiçbir şey hayatımızdan ve sağlığımızdan önemli değildir. Biz de bu duyarlılıkla yapılan çalışmalara tecrübe ve bilginin gösterdiği sorumlulukla işimizi severek yapıyoruz”  dedi.  

KANUNİ YAPTIRIMLAR VAR

Sanayi sektörünün, “tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıfta yer alması sebebiyle, iş sağlığı ve güvenliği açısından kanuni yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Dr. Nurhan, “Ayrıca bu konu kanuni zorunluluktan öte vicdani ve insani bir sorumluluktur” dedi. Dr. Melih Nurhan, diğer firmaları Uzman Grup Çevre Danışmanlık Mühendislik’in de çevre danişmanlik ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) proje tanıtım dosyası, atık yönetim planı, çevre görevlisi hizmetleri, sera gazı izleme planlarının oluşturulması gibi konularda Çevre Kanunu kapsamında hizmet verdiğini söyledi. Çalışmaların sosyal tarafı olarak çevre bilincini de geliştirerek yürüttüklerini anlatan Nurhan, her iki firmalarında da müşteri ile güven ve şeffaflık ilkesi üzerinden ilişki kurduklarını, üstlendikleri tüm projelerde hesap verebilirlik zemini oluşturduklarını, tüm projeleri mevzuat ve standartlara uygun yürüttüklerini, ticaretin etik ve ilke kurallarına göre çalıştıklarını ifade etti.

TÜRKİYE GENELİNDE ŞUBELEŞME HEDEFİ

Dr. Nurhan, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek açısından, yurt dışında özellikle Almanya, Hollanda, İsviçre firmaları ile görüşmeleri olduğunu, bu konuda nasıl çalışacaklarının yöntemi, bilgi paylaşımı gibi konularda görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Yakın gelecek planlarında; hizmet kalitelerini yükselterek, Türkiye genelinde şubeleşmek ve tüm illere yüksek hizmet standartını ulaştırmak olduğunu dile getiren Nurhan, “Hiçbir şey hayatımızdan ve sağlığımızdan daha değerli değildir. Biz de bu duyarlılıkla yapılan çalışmalarla, tecrübe ve bilginin getirdiği sorumlulukla, işimiziseverek yapıyoruz” diye konuştu.

STRATEJİK PLAN ÖNERİSİ

Dr. Melih Nurhan, şöyle devam etti:

En büyük sorunumuz iş sağlığı ve güvenliği ve çevre kültürümüzün oluşmamış olması. İşverenler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, basın yayın organları, sendikalar gibi kuruluşların bir an önce iş sağlığı ve güvenliği kültürünü en üst düzeyde çıkartılması için yoğun bir çaba sarfetmeleri gerekmektedir. Böylelikle toplumsal duyarlılığı oluşturmalıyız. Bununla ilgili öncelikle ulusal stratejik eylem planı hazırlanmalı. İlkokul, ortaokul ve üniversitelerde ders programları oluşturulmalı, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin sayısını arttırmak için çalışmalar hızlandırılmalı. Bu uzmanların yetersizliği piyasada arz-talep dengesini oluşturulamamasına neden olmaktadır. İlgili kanun ve yönetmeliklerin karşımıza çıkan olaylar için geçici olarak çıkartılmasını fevkalade yalnış olmaktadır. Yapılacak olan stratejik eylem planı çerçevesinde geçiş dönemleri oluşturularak nasıl bir yol izleneceği belirlenmeli, hedefler net olmalıdır. İşverenlerimize maliyet olan bu konularda desteğin daha rahatlatıcı olması gerekmektedir.

Galeri