0312 476 61 44-45

Haberler

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİM MERKEZİMİZ AÇILDI

Haber Detayı

 

İlk Yardım Eğitici Sertifikasına Sahip Eğitmen İçin İş Olanakları Nelerdir?

 • Sürücü Kurslarında: Sürücü kurslarında ilk yardım eğitmenlerine ihtiyaç duyulur. Çünkü bu kurumlarda ehliyet sınavları için ilk yardım eğitimleri verilir ve bu eğitimleri verecek kişilerin belli bir nitelikte olması şartı aranmaktadır.
 • İlk yardım eğitim merkezlerinde de ilk yardım eğitmenliği sertifikasını alanlar iş bulabilirler.
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri yani OSGB’ler sertifikalı ilk yardım eğitmenlerine ihtiyaç duyduklarından buralarda iş imkânı bulabilirler.
 • Özel okullarda ve özel sağlık meslek liselerinde ilk yardım eğitmenlerinin çalışabileceği kurumlar arasında yer almaktadır.
 • Sertifikaya sahip olanlar özel güvenlik eğitim merkezlerinde derslere katılabilirler.
 • İlk yardım eğitici eğitmenliği sertifikası alanlar ilk yardım merkezi açabilirler ve kurumlarda mesul müdür olma hakkına sahip olurlar.
 • İlk yardım eğitmeni olan devlet memurları için valilik izni ile sınav gözetmenliği imkânı bulunmaktadır.
 

İlk Yardım Eğitmeni Fırsatı

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Nedir ?

İlk yardım eğitici eğitimi; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenen; katılımcıların eğitim sonunda ilk yardımcı eğitim sertifikası almaya hak kazandıkları ve teorik bilgilerini farklı katılımcılara nasıl aktarabilecekleri konusunda eğitildikleri bir süreç olarak tanımlanabilir.

İlk Yardım Eğitici Eğitimini Kimler Alabilir?

Tıp Doktorları, Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları, Diş Hekimleri, Eczacılar, Biyologlar, Diş Teknikerleri, Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları), Veteriner Hekimler, Paramedikler,  Psikolog, Fizikoterapist, Sağlık Mühendisi, Röntgen Teknisyenleri, Hayvan Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları), Odyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Emekli Sağlık Çalışanları, Laborantlar, Ebeler, Klinik Psikolog, Fizyoterapist, Odyolog, Diyetisyen, Dil ve konuşma terapisti, Pedolog, Sağlık Fizikçisi, Anestezi teknisyeni/teknikeri, Fizyoterapi teknikeri, Perfüzyonist, Radyoterapi teknikeri, Eczane teknikeri, İş ve uğraşı teknikeri, İş ve uğraşı terapisti, Elektronörofizyoloji teknikeri, Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri, Tıbbi laboratuvar teknisyeni, Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri, Ağız ve diş sağlığı teknikeri, Diş protez teknikeri, Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri, Ameliyathana teknikeri, Adli tıp teknikeri, Odyometri teknikeri, Diyaliz teknikeri.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Sağlık Personelleri  5 gün temel İlk Yardım bilgileri eğitim programına katılıp, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde 3 günlük İlk Yardım uygulamaları eğitim becerisi kurs programına katılırlar. Tıp doktorları ise sadece 3 günlük İlk Yardım uygulamaları Eğitim becerisi programına katılırlar. Bu eğitimler, eğitimci eğitimi veren yetkili merkezler tarafından verilebilmektedir. Eğitim süresi 8 gündür.

Tıp Doktorları için;

Eğitim Becerileri Eğitimi: 3 gün

Toplam Süre: 5 gün

Diğer Sağlık Personeli için;

(Tıp doktorları da bu programa katılabilir.)

Standart İlkyardım Eğitimi: 5 gün [40 saat]

İlkyardım Eğitimci Eğitimi: 3 gün

Toplam Süre: 5+3 gün (8 iş günü)

Eğitimdeki Konular

 • İletişim Becerisi
 • Klinik Eğitime Yaklaşım
 • Yetişkin Eğitimi
 • Olumlu Eğitim Atmosferi
 • Görsel İşitsel Araçları Hazırlama ve Kullanma
 • Sunum Becerisi
 • Küçük Grup Çalışmaları
 • Gösterim (Demonstrasyon) Becerisi
 • Eğitimde Yetiştiricilik (Koçluk)
 • Yeterliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma

İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası Nereden Alınır?

İlk yardım eğitmeni sertifikası veren kurumlar Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Kayıt için gerekli belgeler

Diploma Fotokopisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Fotoğraf 

İlk Yardım Eğitimcisi Sertifikası Ne kadar Süre ile Geçerlidir?

İlk yardım eğitmeni olmaya hak kazanan kişilerin yetki belgelerinin süresi 5 yıldır. Yetki süreleri dolduktan sonraki 3 aylık dönemde yenileme eğitimi almadıkları takdirde ilk yardım eğitmeni olarak görev yapamazlar.

Herkes yenileme eğitimi almak zorunda değildir. 5 sene boyunca en az 15 eğitim verdiklerini belgeledikleri takdirde, eğitmenlerin sertifikaları yenilenecektir.

 

Galeri