0312 476 61 44-45

GüncelBlog

İŞ SAĞLIĞI KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİ

Söze Ulu Önder Atatürk’ün konuyla ilgili bir sözüyle başlamak istiyorum ; “ Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar. “

 

Sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıktı. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazandı ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğdu.

 

İş kazalarının en fazla yaşandığı ülkelere bakıldığında ise Türkiye; dünyada 4’üncü, AB ülkeleri arasında 1’inci sırada yer alıyor. Bu olumsuz tablo iş güvenliği kültürünün bulunmadığı Kore ve Hindistan gibi ülkelerle benzerlik gösteriyor.

 

Bu olumsuz tabloya karşılık 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektör olarak ayırmadan, işçi sayısına bakmadan herkesi kapsam altına alıyor. Yıllar önce atılması gereken bu adım özellikle iş sağlığı kültürünün gelişmesinde büyük yer tutuyor. Diğer taraftan yasanın uygulanması hususunda devlet, işveren ve çalışanlar üzerlerine düşen görevi yapmalıdır.

 

İlk kez düzenlenecek olan Türk İş Güvenliği ve Sağlığı İhtisas Fuarı, yıllardan beri ( 19 uncu Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine de başarıyla ev sahipliği yapan) T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her yıl Mayıs ayında organize edilmekte olan Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nın 7.si’ne paralel olarak gerçekleşecek.

 

Konferans kapsamında “ İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin geliştirilmesi “ ana başlığı altında ; 56 alt konu başlığında çalışanların sağlığı ve güvenliği tartışmaya açılarak uluslar arası düzeyde bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı amaçlanmakta olup, Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı (TOS+H Expo) 5 – 7 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi önündeki fuar alanında düzenlenecek.     http://www.isgturkiye.org/

 

Hiç şüphesiz ki kamu ve özel sektör yöneticileri, işçi ve işveren temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini bir araya getirecek İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası iş kazaları ve meslek hastalıklarının masaya yatırılması, çözüm olanaklarının tartışılması açısından çok önemli bir fırsat.

 

İş sağlığı kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi, duyarlılığın artırılması açısından son derece kritik olan bu organizasyonların el birliği ile artırılmasını temenni ederim.

 

Herkese güvenli ve sağlıklı iş ortamları diliyorum.

 

DR.MELİH NURHAN

ANKARA UZMAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ