0312 476 61 44-45

ÇÖZÜMLERİMİZAnkara Uzman İş Güvenliği

Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çaluştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik ve 25.05.2105 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ uyarınca,

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

 

Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belge şartı aranmamaktadır.

 

Buna göre aşağıdaki linkte yer alan mesleklerde çalıştırılacakların, 25.05.2016 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaları ve / veya aldırılmaları yasal bir zorunluluktur.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150525-4-1.pdf