0312 476 61 44-45

ÇÖZÜMLERİMİZAnkara Uzman İş Güvenliği

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri

ANKARA UZMAN İSG, kurum ve kuruluşların:


- Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,

- Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,

- Sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,

- Herhangi bir kaza olduğunda gerekmesi halinde,

 

“Risk Değerlendirmesi”nin yanı sıra

“İş Güvenliği Ortam Ölçümleri”ni yapmaktadır.


ANKARA UZMAN İSG Tarından Yapılan Ölçümler:

 

ÖLÇÜM ADI                                                         İLGİLİ MEVZUAT


Gürültü Ölçümü                                                  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 22, 78 Gürültü Yönetmeliği


Dozimetrik Gürültü Ölçümü                             Gürültü Yönetmeliği


Gürültü Haritası                                                  Gürültü Yönetmeliği


Aydınlatma Ölçümü - Gece / Gündüz              İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 16, 17, 18


Termal Konfor Ölçümü                                      İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 20, 21   İşyeri Bina ve Eklentilerinde

(sıcaklık, nem, hava akım hızı)                          Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik


Toz Ölçümü                                                         İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76 Kanserojen ve Mutajen 

                                                                              Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

                                                                              Hakkında Yönetmelik


Dozimetrik Toz Ölçümü                                     İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76


Gaz ve Buhar Ölçümü                                        İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 60 Parlayıcı ve Patlayıcı ve

                                                                               Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 

                                                                               Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 15

                                                                               Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

                                                                               Hakkında Yönetmelik

                                                                               Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik

                                                                               Önlemleri Hakkında Yönetmelik


Titreşim Ölçümü                                                 Titreşim Yönetmeliği