0312 476 61 44-45

ÇÖZÜMLERİMİZAnkara Uzman İş Güvenliği

Ortam Maruziyet faktörlerinin Ölçümleri

İç Ortam Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, bulunulan ortamda teçhizattan kaynaklanan gürültü ve titreşimin ölçülmesidir.


Maruziyet Gürültü ve Titreşim Ölçümleri ise, bulunan alanda çalışanların karşı karşıya kalması gereken sınırın ölçülmesidir. Maruziyet sınırı aşıldığında gerekli tedbirler alınmalıdır.


ANKARA UZMAN İSG, Ortam ölçümlerinizi yapar. Ve ölçüm sonrası çıkacak sonucu raporlayarak firmaya sunar.

Eğer çıkan gürültü maruziyet sınırını aşıyor ise, ortamda gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekir. Bunun çalışmaları yine ANKARA UZMAN İSG tarafından yürütülür.

Eğer ekipman veya cihazda herhangi bir şekilde gürültü veya titreşimi maruziyet sınırının altına çekme şansı yoksa, gerekli kişisel koruyucu ekipmanlarını firmaya ve çalışanlarına önererek, bu ekipmanların kullanılmasını sağlar.


Ölçümlerde Hedef: Çalışanların sağlıklarının korunmasıdır. 

ANKARA UZMAN İSG’nın Maruziyet Ölçümlerinde izlediği politika firmadan firmaya değişikliklik göstermektedir. Her firmaya, kendisine özel çözümler sunulmaktadır.

Örneğin, işyerinin değişik noktalarında yapılan ölçümlerin tamamı maruziyet sınır değerlerini aşıyor ise, bölüm girişine "Bu Bölümde Kulak Koruyucusu Kullanmadan Çalışmak Yasaktır" türünden bir ikaz ANKARA UZMAN İSG tarafından yazılır ve bölümdeki tüm çalışanların kulak koruyucusu kullanmaları sağlanır. 

Ya da işyerinin bazı bölümlerinde yapılan ölçümler maruziyet sınırının altında olmakla birlikte, bazı tezgâhlarda çalışan operatörler gürültüye maruz kalıyorlarsa, bu durumda ilgili tezgâhın yanına "Kulak Koruyucusu Kullan" ikazı

ANKARA UZMAN İSG tarafından konulur ve operatörün bu koruyucuyu kullanması sağlanır.,

Esas Yapılması Gereken: Tezgâh ve makinelerde çalışan operatörlerin maruziyetinin tespiti olmalıdır.

ANKARA UZMAN İSG, Bu ölçümleri yerleşim planı üzerinde de gösterir ve çalışma sahasına "Gürültü Haritası”nı asar.

"Gürültü Haritası" işyerinin tamamını kapsamalıdır. Maruziyet sınırının altında değer taşıyan bölümleri yerleşim planı üzerinde gösterir. Böylelikle ANKARA UZMAN İSG, fabrikanın tüm bölümlerindeki durumu işverene göstermektedir.

Bu harita aynı zamanda, maruziyet bulunan yerlerde çalışanların kulak koruyucusu kullanmalarını takip etmek açısından da çok faydalıdır. Bu sebeple saha kontrolü yaparken ANKARA UZMAN İSG Uzmanlarının şirketin belirli yerlerine astıracağı bu haritalardan faydalanabilirsiniz.