0312 476 61 44-45

ÇÖZÜMLERİMİZAnkara Uzman İş Güvenliği

Elektrik Kontrolleri

- Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 YIL,

- Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 YIL,

- Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

- Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 YIL,

- Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 YIL,

- Sabit olmayan tesisler için:
- Sabit işletme elemanları için: 1 YIL,

- Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 AY,

- Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 YIL


Sürelerini aşmamak üzere test ve kontrolleri ANKARA UZMAN İSG tarafından yapılmalıdır:  

 

MUAYENE ADI                                                                    İLGİLİ MEVZUAT

Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,                                İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

                                                                                               Beşinci Bölüm 

                                                                                               Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 

                                                                                               Yönetmeliği


Paratoner Topraklama Kontrolü,                                     İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 343Parlayıcı ve

                                                                                               Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde

                                                                                               ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 57   


 

Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü ise,  ANKARA UZMAN İSG  tarafından YILDA BİR süreyle yapılmalıdır:

 

MUAYENE ADI                                                                    İLGİLİ MEVZUAT


Elektrik ve Aydınlatma                                                       Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan              

Tesisatı Kontrolü,                                                                İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 40