0312 476 61 44-45

ÇÖZÜMLERİMİZAnkara Uzman İş Güvenliği

Tıbbi Laboratuar Hizmetleri

A - Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenen Sağlık Raporlarına Esas Teşkil Eden Tetkikler
Ağır İş Çalışma Raporları: "Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği" Madde 8 Gereğince Yapılan tetkikler ve muayene sonucu işçilere çalışacakları iş için uygun olup olmadıklarına dair verilen sıhhi rapordur. Çalışanların sağlık raporu yılda 1 kez tekrarlanmalıdır.  


MUAYENEYİ DESTEKLEYEN TETKİKLER:


1- Akciğer Grafisi
Tozlu ve Kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve periyodik muayenelerinde akciğerlerin radyolojik olarak incelenmesi gerektiğinde tomografi, sipirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması ise uygunluk değerlendirilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda;

P-A Akciğer Filmi
Akciğer Tomografisi
Lateral Akciğer Filmi 
Sipirometrik İncelemeleri yapılmaktadır.

Akciğer incelemelerinin sonuçları mesleki maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla sunulmaktadır.

 

2- Solunum Fonksiyon Testi
Tozlu ve kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve periyodik muayenelerinde bu test yapılarak çekilecek Akciğer PA ile birlikte değerlendirilmektedir.

 

3- Kulak Odyo Testi
Odyolojik inceleme testleri ISO 8-1983 uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları ISO 1999 ve Amerikan standardı ANSI-S3-1 sınıflandırmasına uygun değerlendirilmektedir. Gürültülü islerde çalışanların her iki kulak havayolu ve kemik yolu ölçümleri ile işitme durumu değerlendirilerek rapor edilmektedir.

 

4- Tam Kan
Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan sayımında 18-22 parametreye bakılmakta olup, sonuçlar diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.

 

5- Kanda Ağır Metal ve Kimyasal Testler
"Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği" gereğince, kanda ağır metal karışma riski olan sektörlerde çalışan isçilerin durumlarının değerlendirilebilmesi için yapılan tetkiklerdir. Bunlar başlıca: Civa, kadmiyum, nikel, kurşun, arsenik, idrarda fenol, hippürük asit vb. maddelerinden oluşmaktadır.

 

6- Tetanos Aşısı
Çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tetanos hastalığı riskine karşı tedbir olarak yapılan koruyucu sağlık hizmetidir.

 

7- Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer Tetkikler ve Aşılar
Her sektörün kendine göre risk içerdiği düşünüldüğünde, işyerlerinde çalışan isçiler için birçok tetkik söz konusudur. Sektöre göre yapılacak risk araştırması sonucunda tetkik tespitleri yapılıp uygulanmalıdır. Gerektiğinde diğer aşılar da yapılmalıdır.

 

8- Göz Muayenesi
“Ekranlı Araçlar” yönetmeliği kapsamında göz kusurlarının ve gerekli tedavi yöntemlerinin tespit edilebilmesi için gerekli tetkik ve muayenedir.

 


B - Portör Muayenesine Esas Teşkil Eden Tetkikler
1593 Sayılı UHK'nun 126 ve 127'nci maddeleri gereği “Gıda ile temas edenler her 3 ayda bir bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu almalıdır” denmektedir.

 

MUAYENEYİ DESTEKLEYEN TETKİKLER:


1- Akciğer Grafisi
1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun amir hükmü gereği, gıda ile temas edenler kendilerini muayene ettirip bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu almaları emredilmiştir. Bu kapsamda gıda ile temas edenler akciğer tüberkülozu taşımadığına dair belge almak üzere akciğer filmi çektirmektedir.


2- Gaita Kültürü
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yapılan incelemede amaç sindirim sisteminde bulunabilecek bulaşıcı hastalık amillerini tespit etmektir.


3- Gaita Parazit
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı parazit aranması tetkikidir.


4- Burun Kültürü
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yine bulaşıcı hastalıklar kapsamında özellikle staphylococcus aureus aranır.


5- Boğaz Kültürü
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yine bulaşıcı hastalıklar kapsamında boğazda beta hemolitik streptekok aranır.


6- El Kültürü
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır.


7- Hepatit B Taraması
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir testtir. Hepatit B bulaşma riskine karşı yapılır.


8- Hepatit B Asisi (Taraması Negatif Çıkanlara)
Hepatit B taraması negatif çıkan isçilere yapılan aşıdır.


9- Grip Asisi
Gıda sektöründe çalışan işçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır.